หัวข้อข่าว : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค ประชุมพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศ / ผู้ประสานงาน  [ 08 10 2555 - 19:09:09 ]
มื่อวันที่ 3 -5 พฤษภาคม 2555 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก กรมควบคุมโรค จัดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะผู้นิเทศ / ผู้ประสานงานในงานตรวจราชการ นิเทศงานและประเมินผล เขตภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจราชการนิเทศงาน ติดตามกำกับและประเมินผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยงข้องกับ กรมควบคุมโรค บรรลุผลสัมฤทธิ์ สำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ในฐานะตัวแทนกรมควบคุมโรค ผู้ทำหน้าที่นิเทศตรวจราชการ ผู้รับผิดชอบงาน และคณะกรรมการจัดทำแผนติดตามประเมินผลของสำนักงาน ฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่ม / ศูนย์ ในสังกัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวและกิจกรรม | บริการห้องพัก | สิ่งอำนวยความสะดวก | แกลเลอรี่ | ติดต่อเรา
เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน (Chiangkhan River Mountain)
451 หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทรศัพท์ : 042-822191, 042-822193 , 087-7456377 โทรสาร : 042-822190 อีเมล์ : chiangkhanriver@gmail.com ไอดีไลน์:chiangkhan.rm
GPS. N17.53280, E101.38120