หัวข้อข่าว : ททท.เลยจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสู่ประชาชมเศรษฐกิจอาเซียน   [ 08 10 2555 - 19:12:48 ]
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ค.2555 ณ ห้องประชุมนครเวียงจันทน์ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย  นายชัยภัทร หิรัณยะเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม"การส่งเสริมการ ตลาดท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"โดยการจัดของ  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่หงประเทศไทยสำนักงานเลย(ททท.)มีนายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน ร่วมด้วยพร้อมกับมีพิธีลงนมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุน การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามแนวคิด 7 Greens  "ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เมืองเชียงคาน จังหวัดเลย"ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคี 11 หน่วยงาน

       ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น  ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย นางวิไลวรรณ ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ 1.จังหวัดเลย โดย นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดย นางมาลี  หุตะเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  3. กรมควบคุมมลพิษ โดย นายธวัช  ปทุมพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 4. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายสัมฤทธิ์  เหมะ  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยค้นคว้าพลังงาน 5. อำเภอเชียงคาน โดย นายวิสา  ยัญญลักษณ์ นายอำเภอเชียงคาน  6.เทศบาลตำบลเชียงคาน โดย นายหล่ง  แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน  7.สมาคมอุทยานแห่งชาติ  โดย นายสุรเชษฎ์  เชษฐมาส นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ 8. สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย  โดย นายไชยรัช  ตียานุกูลมงคล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย 9.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย นางสาววันทกาญจน์  สีมาโรจน์ รักษาการคณบดีฝ่ายบริหารและแผน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 10. โรงเรียนเชียงคาน โดย นายจีรศักดิ์  ยายืน ผู้อำนวยการโรงเรียน 11. สภาเมืองเชียงคาน โดย นายสุเทพ  ทิพรส ประธานสภาเมืองเชียงคาน จะร่วมแสดงจุดยืนและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองเชียงค่านอย่าง ยั่งยืนมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญและดูแลสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมร่วมสร่างการรับรู้ตระหนักถึงคุณค่า สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามจากภาวะโลกร้อนพร้อมปฏิบัติฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งเสริมให้บริการระบบ
       นางวิไลวรรณ ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่มาทำข้อตกลงดังกล่าว เป็นการทำความร่วมมือ เพื่อให้ เชียงคาน ยังคงเป็นที่ท่องเที่ยว ได้รับคงวามนิยมต่อไป เนื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ท้องถิ่นยังคงรักษาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แต่มีสัญญาณบอกเหตุบางอย่างว่า วัฒนธรรมจากภายนอกเริ่มเข้ามาเปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทาง ททท.จึงต้องรีบเข้ามาแก้ไข และปลุกจิตสำนึก คนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้รักษาสิ่งที่ดีงามไว้ให้ตกเป็นมรดกสู่ลูกหลาน และคนจังหวัดเลยต่อไป

 
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวและกิจกรรม | บริการห้องพัก | สิ่งอำนวยความสะดวก | แกลเลอรี่ | ติดต่อเรา
เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน (Chiangkhan River Mountain)
451 หมู่ 1 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110
โทรศัพท์ : 042-822191, 042-822193 , 087-7456377 โทรสาร : 042-822190 อีเมล์ : chiangkhanriver@gmail.com ไอดีไลน์:chiangkhan.rm
GPS. N17.53280, E101.38120